Category: Uzuza

Uzuza fomu igaragaza ubwenge, ubushobozi, impano cyangwa umutungo maze ababikeneye baguteze imbere.

Urubuga rwanyu ni ryo fatizo

man on running field

Isoko ryo kuri murandasi ni isoko rifunguye ku bantu batuye isi yose. Gusa, abenshi ntibazi aho gutangirira kugira ngo baryinjiremo. Ifatizo ni umuryango woroshye kuwinjiramo kuko buri wese n’icyo ashoboye yinjira.Iyo winjiye ku Ifatizo ukoresha ibyo ufite cyangwa ibyo ushoboye….

Komeza usome Urubuga rwanyu ni ryo fatizo

Serivisi z’Ifatizo

Ihangire igicuruzwa Ndabamenyesha ko Mbakorera Ibyerekeye Amasoko n’ubucuruzi Ari byo by’ibi: Kubafasha guhanga igicuruzwa ku rubuga Ifatizo duhereye ku byo ufite, uzi, ukunda, ukora,… Ku giciro cy’amafaranga ORWF (Ubuntu) Nta kintu wishyura kuzageza igicuruzwa cyawe gitangiye kugurwa. Ibyerekeye igihe Iyo…

Komeza usome Serivisi z’Ifatizo