Ni iki ukeneye mfite, ni iki nkeneye ufite?

two people shaking hands

Iyo ni yo nkomoko y’ibikorwa byunguka bitumye tuza ku Ifatizo.

Gushakira igisubizo kiriya kibazo bibyara inyungu ku muntu ufite n’ukeneye.

Ni iki dukeneye? Ni ibintu bitatu gusa:

  • Kubaho
  • Kwishima
  • Kwisanga

Ubwo twese tubikeneye, reka tubiharanire duhereye hano.

Ni iki ufite? Ni nde ugikeneye? Wakimuha ute? Yaguha iki?

Icyo ufite cyose cyavamo igituma ubaho, wishima, wisanga. Niba udafite ibicuruzwa usanzwe ukuramo amafaranga, uyu munsi watangira. Wasanga ari wo munsi wawe wa mbere wo kwinjira mu bucuruzi ku ikoranabuhanga.

Hera hano

Cyangwa hano

Admin Ifatizo
Latest posts by Admin Ifatizo (see all)