Urubuga rwanyu ni ryo fatizo

man on running field

Isoko ryo kuri murandasi ni isoko rifunguye ku bantu batuye isi yose. Gusa, abenshi ntibazi aho gutangirira kugira ngo baryinjiremo. Ifatizo ni umuryango woroshye kuwinjiramo kuko buri wese n’icyo ashoboye yinjira.
Iyo winjiye ku Ifatizo ukoresha ibyo ufite cyangwa ibyo ushoboye. Ibyo bifite ireme kuko nta muntu udafite icyo ashoboye. Icyo ushoboye ni cyo undi akeneye, kandi yiteguye kukigura. Iryo ni ryo shingiro ry’imikorere y’Ifatizo.

Admin Ifatizo
Latest posts by Admin Ifatizo (see all)