Category: Uncategorized

Urubuga rwanyu ni ryo fatizo

man on running field

Isoko ryo kuri murandasi ni isoko rifunguye ku bantu batuye isi yose. Gusa, abenshi ntibazi aho gutangirira kugira ngo baryinjiremo. Ifatizo ni umuryango woroshye kuwinjiramo kuko buri wese n’icyo ashoboye yinjira.Iyo winjiye ku Ifatizo ukoresha ibyo ufite cyangwa ibyo ushoboye….

Komeza usome Urubuga rwanyu ni ryo fatizo