Ahakorera: Butiki

Amavuta atekeshwa

Tumiza Amavuta atekeshwa

Bitewe n’ayo usanzwe ukoresha cyangwa ayo ushaka, dutume tuyakugezeho.

Niba hari ifoto, videwo cyangwa inyandiko yihariye ushaka kutwoherereza kugira ngo turusheho gusobanukirwa, koresha iyi upload:

Komeza usome Amavuta atekeshwa

Amazi

Amazi

Tumiza AMAZI

Tumiza amazi y’ingeri zose bitewe n’ayo ukunda, mu bipimo ushaka.

Niba hari amakuru y’inyongera waha uwo utumye  (ifoto, inyandiko, video,…) kugira ngo arusheho gusobanukirwa, koresha iyi upload:

Komeza usome Amazi