Amagambo fatizo: Seleri

Sereri

Tumiza Seleri

Kubera akamaro mbonezamirire no kuba ari imwe mu ndyoshyandyo z’ingenzi, dutume seleri.

Niba hari amafoto, videwo, inyandiko n’ibindi byatuma uwo utumye arushaho gusobanukirwa, byohereze ukoresheje iyi upload:

Komeza usome Sereri