Amagambo fatizo: Kurujete

Kurujete

Tumiza KURUJETE

Komeza usome Kurujete