Shipping class: Hard, Dry, Compact 0-10kg 0-20cm

10

Amazi

Amazi

Tumiza AMAZI

Tumiza amazi y’ingeri zose bitewe n’ayo ukunda, mu bipimo ushaka.

Niba hari amakuru y’inyongera waha uwo utumye  (ifoto, inyandiko, video,…) kugira ngo arusheho gusobanukirwa, koresha iyi upload:

Komeza usome Amazi

Indagara

Tumiza INDAGARA

Komeza usome Indagara